Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri

EVLİLİK BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE İSTENEN BELGELER

1- 5 er adet resim (Altı Ay İçerisinde Çekilmiş Olması Gerekmektedir.)Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

2- Nüfus cüzdanlarının (resimli) asılları ve fotokopileri.(Sürücü belgeleri evlilik işlemleri için geçerli değildir.)

3- Sağlık Raporları (Aile Hekimliğinden ve Devlet Hastanelerinden Alınması Gerekmektedir) Özel Hastane ve Özel Tıp Merkezleri' nden  alınan Sağlık Raporları Aile Hekimliğine onaylatılması durumunda kabul edilecektir.

4- Çiftler Beyoğlu İlçesinde oturmuyorlar ise;

Çiftlerden herhangi birinin oturdukları İlçe Evlendirme Memurluğuna evraklarla beraber gidilerek izin belgesi alınması durumunda müracaat kabul edilir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Evlenecek olan çiftlerin müracaat saati olan 09:00-12:00 ile 13:00-15:30 saatleri arasında beraber gelmesi zorunludur.
  • Eksik evrak ile kesinlikle kayıt kabul edilmez.
  • Boşanıp tekrar evlilik yapanlar için Nüfus Cüzdanlarının Medeni Hal kısmı halen "evli" yazıyor ise Nüfüs Cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir.Aksi taktirde evlilik m üracaatı kabul edilmeyecektir.
  • Kadınlarda boşanma tarihinin Aile Kütüğüne i şlenmesinden 300 Gün (10 Ay) sonra evlilik yapabilirler.Ancak bu süreyi Aile Mahkemesi Kararı ile kaldırılması durumunda evlilik m üracaatı yapılabilir.
  • 17 yaşını doldurmuş kadın ve erkek, anne baba muvafakatı ile,16 yaşını doldurmuş kadın ve erkek mahkeme kararı ile evlilik yapabilirler.

YABANCI UYRUKLU ÇİFTLER İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Bekarlık Belgeleri

A) Kendi konsolosluğundan alınıp İstanbul valiliği hukuk işleri müdürlüğüne onaylatılacaktır.
B) Konsolosluğu Ankara’da olanlar ise bekarlık belgesini T.C Dışişleri Bakanlığına onaylatılacaktır.
C) Bekarlık belgesini kendi ülkesinden getirmesi durumunda bekarlık belgesi T.C Büyükelçiliğine onaylatılması veya Apostil onayı gerekmektedir.
Not: Bekarlık belgesinde çiftlerin anne ve baba isimleri yazmıyorsa doğum belgeleride almaları zorunludur.

2- Pasaportun noter tasdikli tercümeleri.

3- Konaklama Belgesi (Kaldıkları otelden kaldıklarına dair yazı, iki yabancı uyruklular için geçerlidir.)

4- Sağlık Raporları; Sağlık Ocakları ve Devlet Hastanelerinden evlilik için alınması gerekmektedir. Özel Hastaneler veya polikliklerden alınan raporlar Sağlık Ocakları veya Sağlık Grup Başkanlıklarına onaylatılması durumunda kabul edilecektir.

5- 6 Adet Resim

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam