YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2020 /PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR......................

YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2020  /PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR......................

7256 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu kanun ile;
Vadesi 31.08. 2020 tarihinden önce olduğu halde 17.11.2020 itibarıyla ödenmiş olan belediye alacakları; emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi, idari para cezaları, su ücretleri, katı atık ücretleri ile kira borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır.
Borcu olan vatandaşlarımızın ilgili kanun hükümlerinden yararlanabilmesi için en geç 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir. Halkımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam