PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ YENİ DÖNEM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ YENİ DÖNEM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

5393 sayılı Belediye Kanunun 19.ncu maddesine göre Perşembe Belediye Meclisi 2019 yılı NİSAN ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İNAM yönetiminde 09.04.2019 Salı günü saat 14.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisinin gündemi şu şekildeydi:
MECLİS GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Yoklama
2- Saygı duruşu
3-5393 Sayılı Belediye kanununun 19. Maddesi gereği Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca 2 adet asil, 2 adet yedek Belediye Meclis Katibinin seçilmesi(8)
4- 5393 Sayılı Belediye kanununun 19. Maddesi gereği Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçilmesi(9)
5- 5393 Sayılı Belediye kanununun 19. Maddesi gereği Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca 2 adet Encümen üyeliğinin seçilmesi.(10)
6-Zonguldak il özel İdare Belediyeler çevre Altyapı temel Hizmetler Birliği Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asil, 1 adet yedek üye seçimi (12)
7-İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne 1 adet yedek üye seçimi(12)
8-Belediye Başkanının 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi(13)
9-Dilek ve Temenniler-Kapanış.

Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: İskender Yurtöz, Yaşar Durdu, Mevlüt Çelebi, Hasan Göveç, Semra Özyurt, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Sevda Civelek ve Akif Aksoy katıldı.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİNİN 09.04.2019 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 19. ve 20.nci maddesine göre 2019 yılı olağan meclis toplantısı için 09.04.2019 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclisi toplantı salonunda toplandı.

MECLİS BAŞKANI: İsmail İNAM

Gündem -1 : Yapılan yoklama sonucu Belediye Meclisini teşkil edenler Belediye ve Meclis Başkanı İsmail İnam Başkanlığında üyelerden ; İskender Yurtöz, Hasan Göveç,Yaşar Durdu, Semra Özyurt, Mevlüt Çelebi, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Sevda Civelek ve Akif Aksoy’un toplantıya katıldıkları , yoklama cetvelinden anlaşılmıştır. Bundan sonraki gündemimizde seçimler var. Önce ben değerlendirme yapmak istiyorum. Sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçeceğiz. Hepinizin malumu olduğu üzere 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler yapıldı. Bu seçimler neticesinde halkımız bizlere yetki verdi. Tüm meclis üyelerimizle beraber 5 yıl içinde Perşembe’mize yararlı ve kalıcı çalışmalar yapacağız.

Gündem-2 : Sayın Meclis üyeleri, sizleri yüce Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Perşembe belediyesinin değerli meclis üyeleri. 5359 sayılı Bakanlar Kurulu Kanunu’nun 19. maddesi ve aynı kanunun 20. Maddesine istinaden belediye meclisi 31 Martta yapılan seçimlerden sonra kendiliğinden toplanmıştır. Bu toplantıya ilişkin gündem öncelikle 2 adet genç üyemizi Sevda Civelek ve İskender Yurtöz’ü katip olarak davet ediyorum.

Gündem -3 / Madde 8: 5393 Sayılı Belediye kanununun 19. Ve 20. maddesi Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi uyarınca 2 adet asil, 2 adet yedek belediye meclisi katibinin seçilmesidir. Meclis katipliği için asil katip için aday olmak isteyenler işaret buyursun. Semra Özyurt ve İskender Yurtöz aday olmak istediklerini belirtmişlerdir. 2 yedek katip için aday olmak isteyenler işaret buyursun. Mevlüt Çelebi ve Hasan Göveç aday olmak istediler. Arkadaşlar birer adet oy pusulası verilecek. Bunlara asil üye ve yedek üye olarak yazılması gerekmektedir. Gizli oylama yapmak üzere ilgili arkadaş sizlere oy pusulalarını ve zarfları verecektir. 
Asil üye oylarını okuyorum; Semra Özyurt : 8, İskender Yurtöz : 9
Yedek üye oylarını okuyorum; Mevlüt Çelebi : 7, Hasan Göveç : 8
Semra Özyurt 8 oy, İskender Yurtöz 9 oy alarak 2 yıllığına meclis katibi seçildiler.
Mevlüt Çelebi 7 oy, Hasan Göveç 8 oy alarak yedek meclis katibi seçilmişlerdir. Hayırlı olsun.

Gündem-4 / Madde 9 : 5393 Sayılı Belediye kanununun 19.ve 20. Maddesi gereği Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilinin seçilmesidir. Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili için aday olmak isteyen üyeler işaret buyursun. Yaşar Durdu ve Hasan Göveç aday olmak istediklerini belirtmişlerdir. Gizli oylama yapmak üzere oy pusulalarını ve zarfları dağıtıyoruz…oy pusulalarını okuyorum. Hasan Göveç : 8 , Yaşar Durdu: 9 
Oylama sonucu Yaşar Durdu 9 oy alarak 1. Meclis Başkan Vekili seçildi. Hasan Göveç 8 oy alarak 2. Meclis Başkan vekili seçilmişlerdir. Hayırlı olsun.

Gündem- 5 / Madde 10 : 5393 Sayılı Belediye kanununun 19. ve 20.maddesi Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca Encümen üyeliğinin seçiminin yapılmasıdır. Belediye Encümen üyeliği için aday olmak isteyen üyeler işaret buyursun. İskender Yurtöz ve Mevlut çelebi aday olmak istediklerini belirtmişlerdir. Gizli oylama yapmak için oy pusulalarını dağıtıyoruz. Oyları okuyorum: İskender Yurtöz : 10 , Mevlüt Çelebi : 5 oy almışlardır. 
İskender Yurtöz ve Mevlüt Çelebi 1 yıllığına Encümen üyesi olarak seçilmişlerdir.

Gündem-6 / Madde 11 : Zonguldak İl özel İdare Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere 1 adet asil, 1 adet yedek üye seçilmesidir. Zonguldak Valiliği tarafından kurulmuş olan Zonguldak İli Yerel Yönetimleri Çevre Koruma ve Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine (ZONÇEB) belediyeyi temsil etmek üzere 1 asil 1 yedek üye seçilmesi gerekmektedir. Asil üye olmak isteyen varsa işaret buyursun. Yaşar Durdu asil üye olmak istediğini belirtmiştir. Açık oylama yapıyorum…Açık oylama sonucu 9 oy alarak asil üye seçilmiştir. Yedek üye olmak isteyen işaret buyursun. Hasan Göveç yedek üye olmak istediğini belirtmiştir. 9 oy alarak yedek üye olarak seçilmiştir.

Gündem-7 / Madde 12 : İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne 1 adet yedek üye seçimi
T.C. İç Anadolu Belediyeler Birliği ana tüzüğünün 7.maddesinde “ Birlik Meclisi Üye belediye meclislerinin üye sayılarının 12’ye kadar olan kısmı için 1 üye, 12’nin üzerinde olan her on üye için seçilecek bir üyeden oluşur. Üye belediyelerin meclisleri yasanın gösterdiği oranda yedek üye seçer. Üye belediyelerin başkanları Birlik Meclisinin doğal üyesidir. Meclis üye tamsayısına doğal üyeler de dahildir. Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi mahalli, İdare Seçimleri ile sona erer. Üyeliğin boşalması durumunda yerine yedekler getirilir. Belediye başkanlığını ve meclis üyeliğini kaybedenler Birlik üyeliğini de kaybeder.” Denildiğinden bu hüküm gereğince 1 adet yedek meclis üyesi seçilmesi gerekmektedir. Buna göre Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Çelebi’nin yedek üye olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem-8 /Madde 13: Belediye Başkanı İsmail İnam’ın 2018 mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesidir.
Sayın meclis üyeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince Belediye Başkanının faaliyet raporu Meclis Başkan Vekili başkanlığında görüşülmesi gerektiğinden meclisimize başkanlık etmek üzere yerimi 1.Meclis Başkan Vekili Yaşar Durdu’ya bırakıyorum. 
Meclis Başkan Vekili : Yaşar Durdu
Sayın Başkanım ve sayın meclis üyeleri. Gündemimizin 8. maddesi gereği sizlere bir önceki dönemin Başkanı İsmail İnam’ın 01.01.2018 -31.12. 2018 tarihleri arasında yapılan icraatlarını içeren faaliyet raporunu okuyorum. Sayın Meclis üyeleri Belediye Başkanının 2018 yılı faaliyet raporunu okudum. Faaliyet raporu hakkında konuşmak isteyen üye varsa işaret buyursun. Faaliyet raporu hakkında konuşmak isteyen üye bulunmadığından oylamaya geçiyorum. Faaliyet raporunu kabul edenler işaret buyursun. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi diğer gündem maddelerini görüşmek üzere yerimi Meclis Başkanına bırakıyorum.

Gündem -9 : Sayın meclis üyeleri, gündemimizde başka konu bulunmamaktadır. Toplantıya teşrilerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 09.04.2019
Meclis Başkanı : İsmail İnam
Katip Üye: Semra Özyurt
Katip üye İskender Yurtöz

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam