PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISINI YAPTI........................

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISINI YAPTI........................

Perşembe Belediye Meclisi 2020 yılı TEMMUZ ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam yönetiminde 01.07.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Temmuz ayı toplantısında açılış-yoklama ve saygı duruşunun ardından tek gündem maddesi 2019 Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının görüşülmesiydi. Mali Hizmetler Müdür Vekili Mustafa Mesut Özyurt, konu ile ilgili olarak gerekli açıklamaları yaptıktan sonra 2019 Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı için hazırlanmış cetvel ve defterler meclis üyelerince incelenip oy birliği ile kabul edildi. Başkan İnam tarafından üyelerin dilek ve temennilerinin alınmasının ardından toplantı kapatıldı. Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: Mevlüt Çelebi, İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Semra Özyurt , Hasan Uzun, Sevda Civelek , Erdoğan Çelebi ve Akif Aksoy katılırken, Yaşar Durdu rahatsızlığı sebebi ile katılamadı.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2020 TEMMUZ AYI TOPLANTISI YAPILDI
5393 sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesine göre Perşembe Belediye Meclisi 2020 yılı TEMMUZ ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İNAM yönetiminde 01.07.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisinin gündemi şu şekildeydi:
MECLİS GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Yoklama
2- Saygı Duruşu
3- 2019 Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının görüşülmesi (9)
4- Dilek ve Temenniler –Kapanış
Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: Mevlüt Çelebi, İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Semra Özyurt , Hasan Uzun, Sevda Civelek, Erdoğan Çelebi ve Akif Aksoy katıldı.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16.00’DA YAPTIĞI 2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.nci maddesine göre 2020 yılının TEMMUZ ayı Olağan Meclis Toplantısı için 01.07.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı.
MECLİS BAŞKANI: İsmail İNAM
Gündem -1 : Yapılan yoklama sonucu Belediye Meclisini teşkil edenler Belediye ve Meclis Başkanı İsmail İnam Başkanlığında üyelerden ; İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Semra Özyurt, Mevlüt Çelebi, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Sevda Civelek ve Akif Aksoy'un toplantıya katıldıkları , Yaşar Durdu’nun ise toplantıya katılmadığı yoklama cetvelinden anlaşılmıştır. Yoklamada Yaşar Durdu’nun rahatsızlığından dolayı 2020 Temmuz ayı Meclis toplantısına katılamayacağına dair mazeret bildirdiği anlaşıldı. Mazereti oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündem-2 : Sayın Meclis üyeleri, sizleri yüce Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Sayın Meclis üyeleri, sizlere bir önceki toplantıda alınan kararları dağıtıyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gündem-3 / Madde 9 : 2019 Mali yılı gelir- gider kesin hesabının görüşülmesidir.
Buna göre; Belediyemiz 2019 Mali yılı gelir-gider kesin hesabı için hazırlanmış cetvel ve defterleri gerekli incelemeleri yapmak üzere dağıtıyorum. Gerekli açıklamaları Mali Hizmetler Müdür Vekili Mustafa Mesut Özyurt yapacaktır. Gerekli inceleme ve açıklamalardan sonra;
5393 sayılı Belediye Kanununun 64.ncü Maddesi gereğince belediyemizin 2019 mali yılı gelir gider hesabı için hazırlanan ekli listedeki cetvel ve defterler tek tek incelenmiş olup Belediyemizin 2019 mali yılına ait idari ve kesin hesabının Muhasebe Usul ve Tüzüğünün 43.ncü Maddesi gereğince tasdik edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gündem-4 : Sayın Meclis üyeleri, gündemimizde görüşülecek madde bulunmamaktadır. Toplantıya teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 01.07. 2020
İsmail İNAM / Belediye ve Meclis Başkanı
Semra ÖZYURT / Meclis Katibi
İskender Yurtöz / Meclis Katibi

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam