PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI...........................

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI...........................

5393 sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesine göre Perşembe Belediye Meclisi 2020 yılı OCAK ayı (2020 yılının 1.nci ) olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İNAM yönetiminde 08.01.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisinin gündemi şu şekildeydi:
MECLİS GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Yoklama
2- Saygı Duruşu
3-2020 yılı Belediye Meclisinin tatil ayının görüşülmesi (01)
4-2020 yılı Belediye Meclisinin toplantı gününün görüşülmesi (02)
5-2020 yılı Su Gelir Tarifesinin görüşülüp güncellenmesi (03)
6-Ön ödemeli su sayaç ücretlerinin görüşülüp güncellenmesi (04)
7- Dilek ve temenniler- Kapanış
Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: Yaşar Durdu, Mevlüt Çelebi,İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Semra Özyurt, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Sevda Civelek ve Akif Aksoy katıldı.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİNİN 08.01.2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16.00’DA YAPTIĞI 2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.nci maddesine göre 2020 yılının OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı için 08.01.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı.

MECLİS BAŞKANI: İsmail İNAM
Gündem -1 : Yapılan yoklama sonucu Belediye Meclisini teşkil edenler Belediye ve Meclis Başkanı İsmail İnam Başkanlığında üyelerden ; Yaşar Durdu, İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Semra Özyurt, Mevlüt Çelebi, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Sevda Civelek ve Akif Aksoy'un toplantıya katıldıkları (tam) yoklama cetvelinden anlaşılmıştır.
Gündem-2 : Sayın meclis üyeleri, sizleri yüce Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Sayın Meclis üyeleri, sizlere bir önceki toplantıda alınan kararları dağıtıyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem- 3 / Madde 01 : 2020 yılında Belediye Meclisimizin tatil ayının görüşülmesidir.Yapılan görüşmede Belediye Meclisimizin 2020 yılında tatil yapmamasına, çalışmalara devam edilmesine Belediye Meclisimizin 08.01.2020 tarihli toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem- 4 / Madde 02 : 2020 yılında Belediye Meclisinin toplantı gününün görüşülmesidir. Yapılan görüşmede 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.nci maddesine göre Belediye Meclisimizin 2020 yılı içinde yapacağı aylık toplantı gününün her ayın ilk haftası Çarşamba günü saat 16.00’da yapılmasına Belediye Meclisimizin 08.01.2020 tarihli toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem- 5 / Madde 03 : Kasım 2019 yılı Meclis toplantısında 25 no'lu kararda görüşülen 2020 yılına ait su gelir tarifesinin aynen kabulüne Meclisimizin 08.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında oy birliği karar verilmiştir.

Gündem-6 / Madde 04: Ön ödemeli su sayaçlarına geçilmesinin görüşülmesidir. Öncelikle Belediyemiz ile Belediyemize bağlı mücavir alanlarda ve Belediyemiz şebekesinden su alan tüm yeni su abonelerine, sayacı arızalı ve değişmesi gereken abonelerin ve 10 (on) yıllık kullanım ömrünü tamamlamış mekanik su sayacı kullanan abonelerin 31.12.2020 tarihine kadar ön ödemeli kartlı su sayacına geçmelerine, belirtilen tarihe kadar ön ödemeli kartlı su sayacına geçmeyenlerin su şebekesinden yararlandırılmayacağına, Meclisimizin 08.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında oy biriliği ile karar verilmiştir.

Gündem-7 : Sayın meclis üyeleri, gündemimizde görüşülecek başka madde bulunmamaktadır. Toplantıya teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 08.01.2020

İsmail İNAM / Belediye ve Meclis Başkanı
Semra ÖZYURT / Meclis Katibi
İskender Yurtöz / Meclis Katibi

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam