PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI.................................................

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI.................................................

5393 sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesine göre Perşembe Belediye Meclisi 2019 yılı HAZİRAN ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İNAM yönetiminde 12.06.2019 Çarşamba saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisinin gündemi şu şekildeydi:
MECLİS GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Yoklama
2- Saygı duruşu
3-Dernekler Yönetmeliğinin 5.nci Maddesinin ( c ) fıkrası gereği Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüşülmesi(20) 
4-Dilek ve Temenniler-Kapanış
Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: İskender Yurtöz, Yaşar Durdu, Mevlüt Çelebi, Hasan Göveç, Semra Özyurt, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Akif Aksoy ve Sevda Civelek katıldı.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİNİN 12.06.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16.00’DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.nci maddesine göre 2019 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı için 12.06.2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclisi toplantı salonunda toplandı.
MECLİS BAŞKANI: İsmail İNAM
Gündem -1 : Yapılan yoklama sonucu Belediye Meclisini teşkil edenler Belediye ve Meclis Başkanı İsmail İnam Başkanlığında üyelerden ; İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Yaşar Durdu, Semra Özyurt, Mevlüt Çelebi ,Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Akif Aksoy ve Sevda Civelek’in toplantıya katıldıkları yoklama cetvelinden anlaşılması üzerine toplantıya başlıyoruz.
Gündem-2 : Sayın Meclis üyeleri, sizleri yüce Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.Sayın meclis üyeleri, sizlere bir önceki meclis toplantısında alınan kararları dağıtıyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gündem -3 / Madde 20 : Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikasına (SODEMSEN) üye olunması ve Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesidir. Merkezi Ankara’da bulunan Sosyal Demokrat Kamu işverenler Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. 
Gündem -4 : Sayın meclis üyeleri, gündemimizde görüşülecek başka konu bulunmamaktadır. Toplantıya teşrilerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 12.06.2019
Meclis Başkanı : İsmail İnam /Belediye Başkanı
Katip Üye: Semra Özyurt / Meclis üyesi
Katip üye İskender Yurtöz /Meclis üyesi

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI TOPLANTISINI YAPTI…
Perşembe Belediye Meclisi 2019 yılı HAZİRAN ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam yönetiminde 12.06.2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Haziran ayı toplantısında açılış-yoklama ve saygı duruşunun ardından gündemdeki tek madde Dernekler Yönetmeliğinin 5.nci Maddesinin ( c ) fıkrası gereği Belediyeyi temsilen Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüşülmesiydi. Buna göre merkezi Ankara’da bulunan Sosyal Demokrat Kamu işverenler Sendikasına Belediye olarak üye olunmasına, Belediyede çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyeyi temsilen sendikaya yetki verilmesine ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Başkan İsmail İnam üyelere teşekkür ederek toplantıyı kapattı. Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısına Meclis üyeleri: İskender Yurtöz, Yaşar Durdu, Mevlüt Çelebi, Hasan Göveç, Semra Özyurt, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Akif Aksoy ve Sevda Civelek katıldı.

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam