PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI..............

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI..............5393 sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesine göre Perşembe Belediye Meclisi 2019 yılı EYLÜL ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İNAM yönetiminde 04.09.2019 Çarşamba saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisinin gündemi şu şekildeydi:
MECLİS GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Yoklama
2- Saygı duruşu
3-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi (22)
4-Dernekler Yönetmeliğinin 5.Maddesinin (C ) fıkrası gereği toplu iş sözleşmesinde Belediyemiz adına sendikaya yetki verilmesine ve sendika adresinin güncellenmesinin görüşülmesi (23)
5- Dilek ve Temenniler-Kapanış
Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: İskender Yurtöz, Yaşar Durdu, Mevlüt Çelebi, Hasan Göveç, Semra Özyurt, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Sevda Civelek ve Akif Aksoy katıldı.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.09.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16.00’DA YAPTIĞI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.nci maddesine göre 2019 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı için 04.09.2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclisi toplantı salonunda toplandı.
MECLİS BAŞKANI: İsmail İNAM
Gündem -1 : Yapılan yoklama sonucu Belediye Meclisini teşkil edenler Belediye ve Meclis Başkanı İsmail İnam Başkanlığında üyelerden ; İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Yaşar Durdu, Semra Özyurt, Mevlüt Çelebi ,Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Sevda Civelek ve Akif Aksoy’un toplantıya katıldıkları yoklama cetvelinden anlaşılması ve çoğunluğun sağlanması üzerine toplantıya başlıyoruz.

Gündem-2 : Sayın meclis üyeleri, sizleri yüce Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın meclis üyeleri, sizlere bir önceki meclis toplantısında alınan kararları dağıtıyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sayın meclis üyeleri, gündemimize geçmeden önce Fen İşleri Birimimizden İnş.Y.Mühendisi Mehmet Ali Karayılmaz’ın Belediye Meclisinde görüşülmek üzere yazmış olduğu tezkereyi okutuyorum.
Başkanlık Makamına:
Beldemiz sınırları içerisinde Merkez mahalle Köksal Toptan Bulvarı mevkiinde bulunan 273 ada 1 parsel park alanı üzerine “Halı Saha Tesisi” yapılabilmesi için karar alınmak üzere Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Mehmet Ali Karayılmaz / İnş.Y.Müh.
Okudum. Şimdi bu tezkerenin gündeme alınmasını ve gündemin 5.Maddesine eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem -3 / Madde 22 : Belediyemiz tarafından Taylan Planlama Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd.Şti. ‘ne yaptırılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Belediyemiz meclisinde incelenmiştir. Yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde revizyon kapsamında yapılan düzenlemelerin imar kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine ve Belediyemiz isteklerine uygun olduğu kanaatine varılmış ve hazırlanan planların 2194 sayılı imar kanununun 8.maddesi gereğince onaylanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gündem -4 / Madde 23: Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikasına üye olunmasına ve sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesinin görüşülmesine geçiyoruz.
Merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak /İZMİR)’e bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine İller bankasına bu konuda yetki verilmesine , Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine ve yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündem -5 / Madde 24: Beldemiz sınırları dahilinde Merkez Mahalle Köksal Toptan Bulvarı mevkiinde bulunan 273 ada 1 parseldeki park alanı üzerine “Halı Saha Tesisi”nin yapılmasının görüşülmesi: Yapılan görüşme neticesinde, Beldemiz sınırları dahilinde Merkez Mahalle Köksal Toptan Bulvarı mevkiinde bulunan 273 ada 1 parseldeki mülkiyeti Belediyemize ait imar planı park alanı olarak görünen yere “Halı Saha Tesisi”nin yapılmasına Meclisimizde oy birliği ile karar verildi.
Gündem -6 : Sayın meclis üyeleri, gündemimizde görüşülecek başka konu bulunmamaktadır. Toplantıya teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 04.09.2019
Meclis Başkanı : İsmail İnam /Belediye Başkanı
Katip Üye: Semra Özyurt / Meclis üyesi
Katip üye İskender Yurtöz /Meclis üyesi

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam