PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI............................................................................

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI............................................................................

Perşembe Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesine göre 2019 yılı ARALIK ayı (2019 yılının 12.nci ve son ) olağan meclis toplantısı Perşembe Belediye Başkanı İsmail İNAM yönetiminde 04.12.2019 Çarşamba saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisinin gündemi şu şekildeydi:
MECLİS GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Yoklama
2- Saygı duruşu
3-Dilek ve Temenniler- Kapanış
Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: Mevlüt Çelebi, Semra Özyurt, İskender Yurtöz, Yaşar Durdu, Hasan Göveç , Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Akif Aksoy ve Sevda Civelek katıldı.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.12.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine göre 2019 yılı Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı için 04.12.2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclisi toplantı salonunda toplandı.

MECLİS BAŞKANI: İsmail İNAM
Gündem- 1 : Yapılan yoklama sonucu Belediye Meclisini teşkil edenler : Belediye Meclisi Başkanı İsmail İNAM başkanlığında üyelerden; İskender YURTÖZ, Yaşar DURDU, Mevlüt ÇELEBİ, Semra ÖZYURT, Hasan GÖVEÇ, Hasan UZUN, Erdoğan ÇELEBİ, Sevda CİVELEK, Akif AKSOY’ un toplantıya katıldıkları yoklama cetvelinden de anlaşılmıştır .

Gündem -2 : Sayın Meclis üyeleri, sizleri Yüce Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum… Teşekkür ederim.
Sayın Meclis Üyeleri sizlere bir önceki Meclis Toplantısında alınan kararları dağıtıyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Sayın Meclis üyeleri, gündemimize geçmeden önce Yazı İşleri Müdürlüğümüzden Yazı İşleri Müdür Vekili Kemalettin Çamlı’nın Belediye Meclisinde görüşülmek üzere yazmış olduğu tezkereyi okuyorum.

Başkanlık Makamına
25.08.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yerel yönetim hizmet koluna ilişkin 2018-2019 yıllarını kapsayan 4.dönem toplu sözleşme metninin 7.Maddesi ile değiştirilen 4688 sayılı yasanın geçici 14. Maddesinde, 31.12.2019 tarihinden önce sona eren sözleşmelerin sona eriş tarihini izleyen bir ay içinde 32. Maddenin 3 fıkra hükümleri çerçevesinde belirtilen herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yenilenebileceği belirtilmektedir. Buna göre hukuksal dayanaklar neticesinde ve belirtilen şartlar doğrultusunda belediyemizde en çok üyeye sahip TÜM-BEL-SEN ile Belediye Başkanlığımız arasında Toplu İş Sözleşmesi yapılması konusunda görüşmelerin tamamlanması ve bu sözleşmenin imzalanması için Belediye Meclisimizce Belediye Başkanı İsmail İnam’a yetki verilmesi hususunu Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.
Kemalettin ÇAMLI
Yazı İşleri Md.V.

Okudum. Şimdi bu tezkerenin gündeme alınmasını ve gündemin 3. Maddesine eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem 3/ Madde- 29 : Sayın Meclis üyeleri, gündemimizin 3. Maddesi 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesidir. 25.08.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yerel yönetim hizmet koluna ilişkin 2018-2019 yıllarını kapsayan 4.dönem toplu sözleşme metninin 7.Maddesi ile değiştirilen 4688 sayılı yasanın geçici 14. Maddesinde, 31.12.2019 tarihinden önce sona eren sözleşmelerin sona eriş tarihini izleyen bir ay içinde 32. Maddenin 3 fıkra hükümleri çerçevesinde belirtilen herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yenilenebileceği belirtilmektedir. Buna göre hukuksal dayanaklar neticesinde ve belirtilen şartlar doğrultusunda belediyemizde en çok üyeye sahip TÜM-BEL-SEN ile Belediye Başkanlığımız arasında Toplu İş Sözleşmesi yapılması konusunda görüşmelerin tamamlanması ve bu sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanı İsmail İnam’a yetki verilmesine Meclisimizin 04.12.2019 tarihinde yapılan toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem - 4 : Sayın Meclis üyeleri gündemimizde görüşülecek başka konu bulunmamaktadır. Toplantıya teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder saygılar sunarım. 04/12/2019
Meclis Başkanı : İsmail İnam / Belediye Başkanı
Katip Üye: Semra Özyurt / Meclis üyesi
Katip üye İskender Yurtöz /Meclis üyesi

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam