PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI MART AYI TOPLANTISINI YAPTI........................

 PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI MART  AYI TOPLANTISINI YAPTI........................

Perşembe Belediye Meclisi 2021 yılının MART ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı İsmail İnam yönetiminde 03.03.2021 Çarşamba günü saat 15.00’de Perşembe Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Mart ayı toplantısında açılış-yoklama ve saygı duruşunun ardından bir önceki meclis toplantısında alınan kararlar üyelere dağıtılarak oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemde ‘Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği’ne üye olunmasının görüşülmesi ve DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi maddeleri mevcuttu. Yapılan görüşme neticesinde Filyos Havzası yerleşimleri içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak için kurulması planlanan “Filyos Vadisi İçme Suyu Altyapı Hizmet Birliği” ne üye olunmasına oy birliği ile karar verildi.Gündemdeki diğer madde ise DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesiydi. Yapılan görüşme neticesinde; DSİ bütçesinden yapılacak harcamalardan Belediyemiz payına düşen miktarın geri ödemelerinin DSİ’nin tebliğ tarihinden başlamak üzere Belediyemiz tarafından 30 yıl içerisinde ödenmesi ve geri ödeme protokollerini imzalamak üzere Belediye Başkanı İsmail İnam’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dilek ve temennilerin alınmasının ardından Başkan İsmail İnam üyelere teşekkür ederek toplantıyı kapattı. Mart ayı Belediye Meclis toplantısına Meclis üyeleri: İskender Yurtöz, Mevlüt Çelebi, Semra Özyurt , Hasan Göveç, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi ve Sevda Civelek katılırken, Yaşar Durdu ve Akif Aksoy rahatsızlıkları dolayısıyla toplantıya katılamayacaklarına dair mazeret bildirdi.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2021 MART AYI TOPLANTISI YAPILDI
5393 sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesine göre Perşembe Belediye Meclisi 2021 yılının MART ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İNAM yönetiminde 03.03. 2021 Çarşamba günü saat 15.00’de Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisinin gündemi şu şekildeydi:
MECLİS GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Yoklama
2- Saygı Duruşu
3-Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği’ne üye olunmasının görüşülmesi
4-DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi
5- Dilek ve Temenniler –Kapanış
Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: Mevlüt Çelebi, İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Semra Özyurt , Hasan Uzun , Sevda Civelek ve Erdoğan Çelebi katıldı.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15.00’DE YAPTIĞI 2021 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.nci maddesine göre 2021 yılının MART ayı Olağan Meclis Toplantısı için 03.03.2021 Çarşamba günü saat 15.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı.
MECLİS BAŞKANI: İsmail İNAM
Gündem -1 : Yapılan yoklama sonucu Belediye Meclisini teşkil edenler: Belediye ve Meclis Başkanı İsmail İnam Başkanlığında üyelerden ; İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Semra Özyurt, Mevlüt Çelebi, Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Sevda Civelek’in toplantıya katıldıkları yoklama cetvelinden anlaşılmıştır. Yoklamada Yaşar Durdu ve Akif Aksoy’un rahatsızlığından dolayı 2021 Mart ayı Meclis toplantısına katılamayacaklarına dair mazeret bildirdikleri anlaşıldı. Mazeret dilekçeleri oy sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
Gündem-2: Sayın Meclis üyeleri, sizleri yüce Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Sayın Meclis üyeleri, sizlere bir önceki toplantıda alınan kararları dağıtıyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gündem-3/ Madde 04 : Sayın Meclis üyeleri gündemimizin 3.ncü maddesi Filyos Vadisi İçme Suyu Altyapı Hizmet Birliği’ ne üye olunmasının görüşülmesidir. Filyos Havzası yerleşimleri içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak için kurulması planlanan “Filyos Vadisi İçme Suyu Altyapı Hizmet Birliği” ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.nci Maddesinin (o) bendine istinaden üye olunmasına oy birliği ile karar verildi.
Gündem-4/ Madde 05: DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesidir. Filyos Havzası yerleşimleri içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, planlanan tesislerin projelerinin yapılması, ve buna bağlı olarak su alma yapısı ( Baraj/Gölet, kaptaj, regülatör, YAS kuyusu vb.) ham su ve arıtılmış su ana isale hatları, arıtma tesisi, pompa istasyonları, terfi hatları, ana depolar ve benzeri işler Zonguldak İl Özel İdaresi ve Belediyeler nam ve hesabına DSİ bütçesinden karşılanmak suretiyle DSİ tarafından yapılacağı veya yaptırılacağından, DSİ bütçesinden yapılacak harcamalardan Belediyemiz payına düşen miktarın geri ödemelerinin DSİ’nin tebliğ tarihinden başlamak üzere Belediyemiz tarafından 30 yıl içerisinde ödenmesi ve geri ödeme protokollerini imzalamak üzere Belediye Başkanı İsmail İnam’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündem-5 : Sayın Meclis üyeleri, gündemimizde görüşülecek başka konu bulunmamaktadır. Toplantıya teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 03.03.2021
İsmail İNAM / Belediye ve Meclis Başkanı
Semra ÖZYURT / Katip Üye/ Meclis Üyesi
İskender Yurtöz / Katip Üye/ Meclis Üyesi

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam